Polsko-niemieckie
miejsca pamięci


Temat: Polsko- niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-Polnische Erinnerungsorte.

Czas trwania: 2010 – 2013

Kierownik projektu: prof. Robert Traba, prof. Hans-Henning Hahn.

Partnerzy projektu: prof. UAM dr hab. Beata Halicka opracowująca temat: Wisła & Ren. Rzeki wynalezione, czyli o ucieleśnieniach „narodowego ducha”,

Partnerzy projektu: Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Uniwersytet w Oldenburgu, Deutsches Polen Institut Darmstadt, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Projekt otrzymał dofinansowanie Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Instytut Goethego w Warszawie oraz Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.

Opis:

Interdyscyplinarny projekt badawczy Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN) ma na celu spojrzenie na historię stosunków polsko -niemieckich z nowej perspektywy. Wyniki jego badań są opublikowane w obszernej serii publikacji, które ukazały się na polskim i niemieckim rynku wydawniczym od 2012 do 2015 roku. Ponad stu naukowców analizuje wspólne, osobne i paralelne polsko-niemieckie miejsca pamięci. Projekt jest próbą połączenia badań nad kulturami pamięci z historią wzajemnych oddziaływań (Beziehungsgeschichte) i stanowi tym samym metodologiczne novum. Zainicjowany w CBH PAN projekt jest obecnie największym polsko -niemieckim przedsięwzięciem badawczym i jedyną w swoim rodzaju próbą budowania transgranicznego i interdyscyplinarnego dialogu naukowego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.