O MNIE

Mieszkam na polsko-niemieckim pograniczu. Jestem kulturoznawcą, profesorką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Od 2013 roku pracuję w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach, będącym wspólną jednostką badawczą poznańskiej uczelni i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W latach 2006-2014 wykładałam historię kultury Europy Środkowo-Wschodniej na EUV w Frankfurcie nad Odrą, a także - w charakterze profesora gościnnego - na uniwersytetach w Calgary (2014), Chicago (2015) i El Paso (2016 i 2017).

Pracę doktorską na temat recepcji literatury polskiej w Niemczech po 1945 obroniłam w 2001 roku w Niemczech na Uniwersytecie w Vechcie. Jestem laureatką nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie pracowałam do 2003 roku. W latach 2005-2008 uczestniczyłam przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego pt. Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, prowadzonego przez prof. Karla Schlögela na Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mój projekt habilitacyjny na temat powojennych migracji, osadnictwa i oswajania krajobrazu kulturowego Ziem Zachodnich po 1945 r. uzyskał dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki i został ukończony w 2012 roku na tymże uniwersytecie. Będąca jego wynikiem książka "Polski Dziki Zachód” otrzymała Nagrodę Identitas 2016 w kategorii najlepsza książka historyczna roku.

Obecnie realizuje projekt naukowy pt. Wędrujące granice / wędrujący ludzie. Zmiany tożsamości narodowej migrantów ze wschodu na zachód Europy i do USA w XX wieku. Jestem autorką pięciu monografii i licznych artykułów oraz redaktorką prac zbiorowych. Moje zainteresowania naukowe to: historia kultury Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku, problemy nacjonalizmu i przymusowych migracji w Europie, stosunki polsko-niemieckie, kwestie tożsamości w regionach przygranicznych, a także kultura i polityka pamięci.

KONTAKT

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Pl 69-100 Słubice

www.pnib.amu.edu.pl

+48 61 829 67 80

beata.halicka@amu.edu.pl
www.pnib.home.amu.edu.pl/?page_id=135

PUBLIKACJE

Monografie i prace zbiorowe oraz artykuły.

PROJEKTY NAUKOWE

DYDAKTYKA

Praca dydaktyczna oraz działalność recenzencka prof. UAM dr hab. Beaty Halickiej.

GALERIA

MOJE PODRÓŻE

MOJA PRACA