O MNIE

Ludzie na pograniczach to zagadnienie, które fascynuje mnie od lat. Ludzie wysiedlani z rodzinnych stron, migranci w poszukiwaniu lepszych warunków życia, przekraczający coraz to nowe granice, nie tylko geograficzne, ale i mentalne. Staram się opowiadać ich historie, osadzać je w szerszym kontekście, zrozumieć i wyciągnąć wnioski.

Jestem autorką sześciu monografii i licznych artykułów oraz redaktorką prac zbiorowych. Moje zainteresowania naukowe to historia społeczna i kultura Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, problemy nacjonalizmu, przymusowych migracji, Polaków i Polonii w świecie, a także stosunki polsko-niemieckie, kwestie tożsamości w regionach przygranicznych, kultura i polityka pamięci.

Od 2013 roku związana jestem z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, najpierw jako profesor UAM w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym przy Collegium Polonicum w Słubicach, a od 2018 roku w Instytucie Wschodnim na Wydziale Historycznym w Poznaniu. W latach 2006-2014 wykładałam historię kultury Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Viadrina w Frankfurcie nad Odrą, a także - w charakterze profesora gościnnego - na uniwersytetach w Calgary (2014) i El Paso (2016).

Pracę doktorską na temat recepcji literatury polskiej w Niemczech po 1945 obroniłam w 2001 roku w Niemczech na Uniwersytecie w Vechcie. Jestem laureatką nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie pracowałam do 2003 roku. W latach 2005-2008 uczestniczyłam przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego pt. Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, prowadzonego przez prof. Karla Schlögela na Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mój projekt habilitacyjny na temat powojennych migracji, osadnictwa i oswajania krajobrazu kulturowego Ziem Zachodnich po 1945 r. uzyskał dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki i został ukończony w 2012 roku na tymże uniwersytecie. Będąca jego wynikiem książka "Polski Dziki Zachód” otrzymała Nagrody Identitas 2016 w kategorii najlepsza książka historyczna roku.

Obecnie realizuje projekt naukowy pt. Wędrujące granice / wędrujący ludzie. Zmiany tożsamości narodowej migrantów ze wschodu na zachód Europy i do USA w XX wieku.

KONTAKT

Instytut Wschodni, Wydział Historyczny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89D 61-614 Poznań

www: prof. UAM dr hab. Beata Halicka

+48 61 829 14 53

beata.halicka@amu.edu.pl

Bieżące wydarzenia z mojej pracy zawodowej prezentuję w serwisie Facebook

PUBLIKACJE

Monografie i prace zbiorowe oraz artykuły.

PROJEKTY NAUKOWE

DYDAKTYKA

Praca dydaktyczna oraz działalność recenzencka prof. UAM dr hab. Beaty Halickiej.

GALERIA

MOJE PODRÓŻE

MOJA PRACA