Polifonia pamięci o przymusowych
migracjach we wspomnieniach
Polaków, Niemców i Ukraińców.


Czas trwania: 1.12.2010 – 30.11.2011

Kierownictwo naukowe: dr Beata Halicka.

Partnerzy projektu: Europa-Universität Viadrina, Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań (Schloß Trebnitz Bildungs‐ und Begegnungszentrum e. V.).

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 31 000 euro w ramach programu Unii Europejskiej „Europa dla obywateli“.

Opis:

Wyniki projektu obejmują stronę internetową, 38 wywiadów przeprowadzonych metodą oral history, wystawę, publikację książkową w jęz. pol. i niem., konspekt dydaktyczny. Pyrzany, wieś na Ziemi Lubuskiej, do 1945 roku należała do Brandenburgii Wschodniej. Tutaj niedługo po wojnie dotarła i osiedliła się niemal cała polska ludność galicyjskiej, a więc leżącej wówczas na Kresach Wschodnich, wioski Kozaki. Co łączy te dwie miejscowości? Ludzie, którzy doświadczyli przymusowych migracji: Niemcy – mieszkańcy Pyrzan musieli w wyniku wywołanej przez III Rzeszę wojny uciekać lub zostali wygnani ze swojej małej ojczyzny. Ich miejsce zajęli w większości Polacy wygnani ze wsi Kozaki. W opuszczonych przez nich domach zamieszkali głównie Ukraińcy, przymusowo przesiedleni z okolic Przemyśla oraz ze wschodniej Ukrainy. Pomysł, by towarzyszyć tym ludziom na ich wspomnieniowych ścieżkach, nawiązać z nimi dialog oraz osobiście odwiedzić wymienione miejsca, legł u podłoża tego projektu, którego rezultaty stały sie swoistą polifonią pamięci.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.