Akademia
Odrzańska


Czas trwania: 2007 – 2012

Kierownictwo projektu: dr Beata Halicka.

Partnerzy projektu: Europa-Universität Viadrina, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechnika Wrocławska.

Akademia Odrzańska to  (niemal) coroczna podróż studyjna statkiem po rzece, połączona z seminariami o historii regionu i pogranicza polsko-niemieckiego oraz spotkaniami z mieszkańcami Nadodrza.

W poszczególnych latach pozyskane zostały na ten cel następujące środki: 2007 – Fundacja „Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość“ – 14 235 euro, 2008 – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej – 11.288 Euro, 2009 – Pełnomocnik Rządu Federalnego do Spraw Kultury i Mediów i  EUV Frankfurt n. Odrą – 9.203 Euro, 2012 – Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki – 8 000 Euro.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.