Visiting professor
at the University of Calgary (Kanada)


Duration: 5.01.2014 – 28.04. 2014

Project coordinator: prof. UAM dr hab. Beata Halicka.

Project partners: Department of History at the University of Calgary, Department of Linguistics, Literature and Culture.

Project co-funded by Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) w kwocie 16.662 EUR.

Description:

Celem projektu było zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania kanadyjskiego uniwersytetu, a także społeczeństwa wieloetnicznego i wielokulturowego oraz opracowanie głównych założeń własnego projektu pt. Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 r. Pobyt w Calgary połączony był z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z historii kultury Europy Środkowo-Wschodniej.