Visiting professor
at the University of Calgary (Kanada)


Czas trwania: 5.01.2014 – 28.04. 2014

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Beata Halicka.

Partnerzy projektu: Department of History at the University of Calgary, Department of Linguistics, Literature and Culture.

Projekt współfinansowany przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) w kwocie 16.662 EUR.

Opis:

Celem projektu było zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania kanadyjskiego uniwersytetu, a także społeczeństwa wieloetnicznego i wielokulturowego oraz opracowanie głównych założeń własnego projektu pt. Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 r. Pobyt w Calgary połączony był z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z historii kultury Europy Środkowo-Wschodniej.