Odra-Oder –
the past, present and future
of a European cultural region


Topic: Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Duration: 1.09.2005-30.05.2008

Scientific leadership: prof. Karl Schlögel.

Project partners: dr Beata Halicka – odpowiedzialna za organizację konferencji i redakcję publikacji pokonferencyjnych.

Project partners: Europa-Universität Viadrina, Büro Kopernikus. Deutsch-Polnische Kulturprojekte.

International project co-funded by Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 47.970,00 Euro

Description:

W ramach projektu zorganizowana została międzynarodowa konferencja oraz opublikowane wydawnictwa pokonferencyjne w języku niemieckim (2007) i polskim (2008). Odra i Nadodrze to znakomity obiekt do badań, dlatego też zaprosiliśmy do współpracy przy projekcie specjalistów różnych dziedzin: geologów i hydrologów, literaturo- i kulturoznawców, historyków, specjalistów od transportu i politologów do spojrzenia kompleksowego, to znaczy interdyscyplinarnego na Odrę. Podjęli oni próbę zbadania tematu z wielu perspektyw: z perspektywy aktywnych podmiotów i tych, których realizowane zamierzenia dotyczą, z perspektywy współczesnych i widzianej oczyma historyków, tych, co zostali tu osiedleni i tych, których stąd wysiedlono, z perspektywy zniszczeń i trudu odbudowy. Wyniki projektu prezentują spojrzenie na rzekę wolne od podziałów narodowościowych i interesów poszczególnych państw, jest próbą rekonstrukcji przestrzeni kulturowej Nadodrza w jej wielowarstwowości i kompleksowości oraz próbą intelektualnego umiejscowienia Odry na nowej mapie Europy.

 

Click here for more information about this project