Odra-Oder.
Region nadodrzański w Europie


Temat: Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Czas trwania: 1.09.2005-30.05.2008

Kierownictwo naukowe: prof. Karl Schlögel.

Partnerzy projektu: dr Beata Halicka – odpowiedzialna za organizację konferencji i redakcję publikacji pokonferencyjnych.

Partnerzy projektu: Europa-Universität Viadrina, Büro Kopernikus. Deutsch-Polnische Kulturprojekte.

Międzynarodowy projekt dofinansowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 47.970,00 Euro.

Opis:

W ramach projektu zorganizowana została międzynarodowa konferencja oraz opublikowane wydawnictwa pokonferencyjne w języku niemieckim (2007) i polskim (2008). Odra i Nadodrze to znakomity obiekt do badań, dlatego też zaprosiliśmy do współpracy przy projekcie specjalistów różnych dziedzin: geologów i hydrologów, literaturo- i kulturoznawców, historyków, specjalistów od transportu i politologów do spojrzenia kompleksowego, to znaczy interdyscyplinarnego na Odrę. Podjęli oni próbę zbadania tematu z wielu perspektyw: z perspektywy aktywnych podmiotów i tych, których realizowane zamierzenia dotyczą, z perspektywy współczesnych i widzianej oczyma historyków, tych, co zostali tu osiedleni i tych, których stąd wysiedlono, z perspektywy zniszczeń i trudu odbudowy. Wyniki projektu prezentują spojrzenie na rzekę wolne od podziałów narodowościowych i interesów poszczególnych państw, jest próbą rekonstrukcji przestrzeni kulturowej Nadodrza w jej wielowarstwowości i kompleksowości oraz próbą intelektualnego umiejscowienia Odry na nowej mapie Europy.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu dostępnej tutaj.