Monografia
o Krośnie Odrzańskim


Czas trwania: 1.01.2004 – 30.05.2005

Kierownictwo projektu: dr Beata Halicka.

Partnerzy projektu: Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Projekt dofinansowany przez Instytut Ekologii Stosowanej w Skórzynie i Stowarzyszenie „Skarpa” w Krośnie Odrzańskim.

Opis:

W ramach współpracy z Centrum Badań nad Historią Gospodarczą i Społeczną Europy Srodkowo-Wschodniej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prowadzonym przez prof. Helgę Schulz przygotowałam dwujęzyczną monografię pt. Krosno Odrzańskie / Crossen an der Oder 1005-2005. Wspólne dziedzictwo kultury.