Lista artykułów


2021

2020

 • Euroregion Pomerania, in: Critical Dictionary on Borders, Cross-Broder Cooperation and European Integration. Edited by Birte Wassenberg and Bernard Reitel. Peter Lang, Bruxells 2020, p. 429-434. ISBN: 978-2-8076-0794-1 DOI: https://doi.org/10.3726/b15774 https://www.peterlang.com/view/9782807607941/html/ch118.xhtml
 • Kulturowe oswajanie przestrzeni, w: Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon pod redakcją naukową Elżbiety Opiłowskiej i in. Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2020, s. 184-189. ISBN: 978-83-65390-61-5. https://leksykon.granice.uni.wroc.pl
 • Cold War (2018): Tough Love in the Shadow of the Iron Curtain, in: Borders in Globalization Review, Volume 1, Issue 2 (Spring/Summer 2020): 123-124 https://doi.org/10.18357/bigr12202019797

2019

2018

 • The Kresy in Polish Memory. Between Lost Arcadia and the Bloodlands of East-Central Europe, in: Anne Bazin, Catherine Perron (eds.): How to Address the Loss? Forced Migrations, Lost Territories and Related Politics of History. A Comparative Approach. P.I.E Peter Lang, Bruxells 2018, p. 109 – 134.
 • Polish-German Border: a Laboratory of Transnational Cooperation, in: Wassenberg, Birte (Hg.): Castle Talks on Cross-Border Cooperation. Fear of Integration? The Pertinence of the Border. Franz Steiner Verlag Stuttgart 2018, p. 305-320.
 • „Oft / Gedenk ich deiner / Kleine Stadt…“ – Klabund und seine Heimatstadt Crossen an der Oder damals und heute, in: Anja-Rosa C. Thöming: Genussvolles Aneignen der Künste. Festgabe für Gudrun Schulz. Geest-Verlag Vechta-Langförde 2018, s. 125-148.
 • Beata Halicka, Matthias Diefenbach: Neumark/Ostbrandenburg/Ziemia Lubuska. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2018. URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p38427 

2017

 • The Everyday Life of Children in Polish-German Borderland during the Early Postwar Period, in: Venken, Machteld (ed.): Borderland Studies Meets Child Studies. An European Encounter. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main  2017, p.117-138. Open Access on: https://www.peterlang.com/view/product/25747?format=EPDF
 • Od biskupstwa do województwa. Spacer ulicami Lubusza [Lebus] w poszukiwaniu korzeni Ziemi Lubuskiej, w: Marta J. Bąkiewicz (red.): Lubuski Palimpsest. W kręgu kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza. Zielona Góra 2017, s. 27-42.

2016

 • Flüsse als „natürliche Grenzen“ – das Erbe des europäischen Nationalismus am Beispiel vom Rhein, der Oder und Weichsel, in:  Rita Aldenhoff-Hübinger, Catherine Gousseff und Thomas Serrier (Hrsg.): Europa vertikal. Zur Ost-West-Gliederung im 19. und 20. Jahrhundert. Wallenstein Verlag. Göttingen 2016, S. 87-101.
 • From Slaves to Settlers in the Polish ‘Wild West’: the End of the Second World War from the Perspective of Forced Labourers, in: Henning Borggräfe (ed.): Freilegungen. Wege, Orte und Räume der NS-Verfolgung. Jahrbuch des International Tracing Service 2016/05, p. 148-159.
 • Deutsch-polnische Nachbarschaft im Prozess der Transformation. Aspekte der gesellschaftlichen Beziehung, in: Uta Bretschneider, Sönke Friedreich und Ira Spieker (Hg.): Verordnete Nachbarschaften. Transformationsprozesse im deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum nach dem Zweiten Weltkrieg, Thelem Verlag Dresden 2016, S. 47-58.
 • Sami swoi czy obcy? Powojenne losy migrantów na polsko-niemieckim pograniczu, w: Aleksandra Chylewska-Tölle/Alexander Tölle (Hrsg./red.): Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja Jana Szwarca / Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft
  Festschrift für Professor Dr. habil. Dr. h.c. Andrzej Jan Szwarc. Słubice 2016, s. 153-162.
 • Vom Bistum Lebus zu Wojewodschaft Lebuser Land, in: Marta J. Bąkiewicz (Hg.): An der Mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Paderborn 2016, S. 40-65.

2015

 • The Polish Wild West. Forced Migration and Cultural Appropriation of the Oder Region after 1945, in: Petko Hristov, Anelia Kasabova, Evgenia Troeva und Dagnosław Demski (ed.): Contextualising changes: Shifting Borders, Migrations and Identities, Paradigma Publishing House Sofia 2015, S. 400-408.
 • Powojenne życie społeczne i kulturalne na Ziemi Lubuskiej – kilka uwag do badań historycznych, in: Tomasz Nodzyński und Marceli Tureczek (red.): Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia. Zielona Góra/Gorzów Wlkp. 2015, S. 293-298.
 • Deutsche und polnische Erinnerungen an erzwungene Migrationen als Gegenstand transnationaler Forschung, in: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Band 6, Wien 2015, S. 221-232.
 • Polish Wild West: Forced Migration and Cultural Appropriation of the Oder Region after 1945. In: Midwest Slavic Conference. Ohio State University. Center for Slavic and East European Studies 2015, URI: http://hdl.handle.net/1811/71166
 • Erinnerungsliteratur. In: Bill Niven, Maren Röger, Stephan Scholz (Hg.): Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung Ein Handbuch der Medien und Praktiken. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2015, S. 89-99.

2014

 • Auf dem Weg zum Miterben des vorgefundenen Kulturguts. Fragen zur kulturellen Aneignung des Oderraumes nach 1945. In: Paul Zalewski i Joanna Drejer (Hg.): Kulturerbe und Aneignungsprozesse in deutsch-polnischen Kontakträumen. Motivationen, Realitäten, Träume. Warszawa 2014, S. 41-52.
 • Życie codzienne mieszkańców Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Kilka uwag o (nie)zawodności pamięci i pamietnikach osadników jako źródle historycznym, in: Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek, Joanna Zieba (Hg.): Ziemia Lubuska. Rozważania o historii i tożsamości regionu. Zielona Góra 2014, S. 83-94.
 • The Oder-Neisse Line as a place of remembrance for Germans and Poles, in: Journal of Contemporary History (JCH) 2014, Vol. 49(1) p. 75–91.

2013

2012

 • Druga wojna światowa i przymusowe migracje na terenie Nadodrza – doświadczenie i pamięć Polaków i Niemców, w: Hans – Peter Müller, Maria Zielińska (red.): Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie. Zielona Góra 2012, s. 138-156
 • „Wisła & Ren. Rzeki wynalezione, czyli o ucieleśnieniach „narodowego ducha”, (w:) Robert Traba, Hans Henning Hahn (red.), współpraca: Maciej Górny i Kornelia Kończal: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 3: Paralele, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 67-86.
 • „Rhein und Weichsel – Erfundene Flüsse oder Die Verkörperung des »Nationalgeistes«“, in: Hans Henning Hahn, Robert Traba (Hg.), unter Mitarbeit von Maciej Górny und Kornelia Kończal: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Band 3: Parallelen, Paderborn: Ferdinand Schöning Verlag, 2012, S. 71-93.
 • „Nad Niemnem po europejsku. O biografii pewnej rzeki”, recenzja książki Uwe Rada: Die Memel. Kulturgeschichte eines europäischen Stromes, (w:) Borussia 50/2012.
 • „Poezja Wisławy Szymborskiej w Niemczech – znana i czytana”,( w:) Polonistyka 5/2012, S. 9-15. Auf der Suche nach dem Oderland, (w:) Uwe Rada (red.): Online-Dossiers „Geschichte im Fluss. Flüsse als europäische Erinnerungsorte“ URL: http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/geschichte-im-fluss/135935/auf-der-suche-nach-dem-oderland

2011

 • Recenzja książki Jana M. Piskorskiego „Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie” w: Więź, 1 (627) 2011, s. 130-134.
 • „Biographieforschung in der Volksrepublik Polen zwischen Wissenschaft und Geschichtspolitik. Zur Quellenlage der schriftlichen Egodokumente von polnischen Neusiedler im Oderraum nach 1945“, in: Heinke M. Kalinke (Hg.): Zeitzeugenberichte zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa im 20. Jahrhundert. Neue Forschungen. Oldenburg, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 2011/2012. URL: http://www.bkge.de/52803.html
 • „Druga wojna światowa w pamięci Europejczyków – przekaz międzypokoleniowy”, (w:) Przegląd Zachodni 1(335) 2011, s. 203-216.

2010

 • „Ist das Oderland eine Region? Überlegungen zu einer europäischen Kulturlandschaft“ In: INTER FINITIMOS. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte Jg. 8 (2010), S. 183-192.
 • „Życie miasta w zwierciadle prasy – krośnieńskie wydawnictwa prasowe w latach 1675-1945”, (w:) Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek, Zielona Góra 2010, s. 231-236.

2009

 • Polens “Wilder Westen” – Migration und kulturelle Aneignung des Oderraumes in schriftlichen Erinnerungen nach 1945, in: INTER FINITIMOS. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte Jg. 7 (2009), S. 235-241.
 • „Odra w sieci”, in: Gazeta Chojeńska numer 10 z dnia 10.03.2009, wydanie internetowe: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=09-10&temat=3

2008

 • „Mój Dom nad Odrą“ – Wspomnienia osadników Nadodrza na rozdrożu rzeczywistości i propagandy, (w:) Karl Schlögel, Beata Halicka (red.): Odra-Oder. Panorama europejskiej rzeki. Wydawnictwo Instytutowe, Skórzyn 2008, s. 225-242.
 • „Tożsamość regionalna a podwójna historia miast nadodrzańskich”, (w:) Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, red. Przemysław Bartkowiak i David Kotlarek. Zielona Góra 2008, s.11- 25.
 • „Polens Wilder Westen – Besiedlungsgeschichte der Ziemia Lubuska nach 1945“, in: Terra Transoderana. Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska. be.bra Verlag Berlin 2008, S. 48-58.

2007

 • „Das Zensurjahr 1945 in Erinnerung der Deutschen und der Polen“, in: „Schwierige Nachbarn? 300 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft. Hrsg. v. Wolfgang Michalka u. Reinhard Schmook. Verlag für Berlin-Brandenburg Berlin 2007, S. 59 – 73.
 • „Landgüter des Kreises Crossen an der Oder / Krosno Odrzanskie vor 1945 und ihr Schicksal im sozialistischen Polen“, in: Landgüter in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen – Entstehung, Verfall und Bewahrung. Hrsg. von M. Omilanowska. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007 (Bd. 4. in der Reihe Gemainsames Kulturerbe/Wspólne Dziedzictwo), S. 267-282.
 • „Mein Haus an der Oder” – Erinnerungen von Neusiedlern der Oderregion im Zwiespalt zwischen Wirklichkeit und Propaganda, in: Karl Schlögel, Beata Halicka (Hrsg.): Oder-Odra. Blicke auf einen europäischen Strom. Peter Lang Verlag, Frankfurt (Main) 2007. S. 265-286.

2006

 • „Mein Haus an der Oder” – Erinnerungen von Neusiedlern der Oderregion im Zwiespalt zwischen Wirklichkeit und Propaganda, in: Quo vadis Polonia? Kritik der polnischen Vernunft. Sonderheft Osteuropa 11-12 2006, S. 245-260.
 • “Junkerland in Polenhand”(?) – Bodenreform und ländliche Besiedlung der Ziemia Lubuska , 1945 – 1947, in: Jajesniak-Quast, D. (u.a.) (Hg.): Soziale Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin 2006, S. 39 – 56.
 • „Mała – wielka literatura”. Uwagi o recepcji literatury polskiej w Niemczech na przykładzie poezji Wisławy Szymborskiej“, (w:) M. Filipowicz-Rudek und J. Konieczna-Twardzikowa (Hrsg.): Między oryginałem a przekładem, Bd. 11. Nieznane w przekładzie, Kraków 2006, s. 261-271.

2004

 • „Margrabia Jan z Kostrzyna i jego krośnieńscy poddani“, (w:) Bogusław Mykietów i Marceli Tureczek: De oppido et castello. Przeszłość i teraźniejszość twierdzy Kostrzyn. Zielona Góra 2004, s. 63-68.
  “Erlkönig”- “Król elfów”. Zur Übersetzung der Ballade von J.W.Goethe ins Polnische. In: Germanistyka, Nr.2 /2002, S. 43 – 62.
 • Auf der Suche nach dem “Weißen der Blüte” in der Erzählung “In der Grube” von Rolf Dieter Brinkmann, in: Rolf Dieter Brinkmann, Blicke ostwärts – westwärts. Hrsg. v. Schulz, G. und Kagel, M. Eiswasser Verlag, Vechta 2001, S.135 – 142.
 • “Manche mögen Poesie / Manche – dass heißt nicht alle.” Zur Lyrik der polnischen Nobelpreisträgrein Wisława Szymborska. In: Literarische Reisen: Begegnungen mit Büchern, Bildern und Autoren. Hrsg.v. Schulz, G. Plaggenborg Verlag, Vechta 2000, S.88 – 99