Polki w USA


Temat: Polki w USA. Z wojennej tułaczki na drogę kariery. Biografie przedstawicielek powojennej emigracji

Czas trwania: od 2022

Kierownik projektu: prof. dr hab. Beata Halicka

Partnerzy projektu: Department of History at the University of Illinois in Chicago

Projekt współfinansowany przez Fundację Kościuszkowską

Opis:

Celem projektu jest zbadanie biografii wybranych Polek z powojennej emigracji i ich wkładu w życie społeczne Polonii Amerykańskiej i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. W centrum zainteresowania znajdą się kobiety, które w kraju tym odniosły szeroko rozumiany sukces zawodowy, były liderkami i wywarły znaczący wpływ na swoje środowisko. W zdominowanym przez mężczyzn świecie polonijnym rola kobiet-liderek była często pomijana, a ich wkład pozostaje w cieniu męskich postaci pierwszoplanowych. Z tego względu tak ważnym wydaje się wskazanie na kobiety, które zdołały sobie wypracować obszary działań zarówno na polach typowo kobiecych (np. Związek Polskich Kobiet i Głos Polek) jak i w dziedzinach kierowanych zazwyczaj przez mężczyzn (np. redakcja Dziennika Związkowego, rozgłośnia Sekcji Polskiej Głosu Ameryki). Osobną grupę stanowią panie, które swą drogę zawodową związały z pracą naukową i rolą nauczycielek akademickich. Część z nich łączyła aspiracje naukowe z twórczością literacką i publicystyczną, odnosząc na tych polach liczne sukcesy. Wybór konkretnych biografii zostanie dokonany w trakcie trwania projektu.