Wywiad w serii Expert Voices on Memory Politics


Będąc ekspertem Europe Canada Network udzieliłam wywiadu w ramach serii Expert Voices on Memory Politics. Seria ta jest częścią projektu pt. “European Memory Politics: Populism, Nationalism, and the Challenges to a European Memory Culture” – Erasmus+ Programme of the European Union. Więcej na temat projektu tutaj.