Wykłady po angielsku


W semestrze zimowym 2014 prowadziłam zajęcia dydaktyczne na uniwersytecie w Calgary (Kanada).

Seminaria były realizowane w dwóch zakładach:

1. Department of Linguistics, Languages and Culture:

Modern East European Literature in Translation (Borderlands in Modern Literature of East Central Europe),

Narratives of German Nationhood (German Nationhood and the German East),

2. Department of History:

Topics in 20th Century German History (German Nationhood and Forced Migrations in twentieth-century Europe).

 

W semestrze zimowym 2016 prowadziłam zajęcia dydaktyczne dla University of Texas at El Paso (USA).

Seminaria i wykłady, w wymiarze po 45 godzin na semestr, były realizowane w:

1. Center for Inter-American and Border Studies / Department of English:

Seminarium w ramach tzw. Special Topics:  Borderlands in History and Modern Literature of East Central Europe.

2. Department of Political Science:

Przedmiot: Political Geography.

3. Department of History:

Seminarium magisterskie na temat: Forced Migration in 20th Century Europe