Lectures and seminars in Polish


W okresie od lutego 2001 roku do czerwca 2003 prowadziłam zajęcia dydaktyczne z dziedziny niemieckiej kultury i literatury w Kolegium Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W wyniku prowadzonych przeze mnie zajęć w Kolegium, pod moim kierownictwem, powstało niemal 20 prac licencjackich.