Lectures and seminars in Polish


Począwszy od roku 2017 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadziłam następujące zajęcia:

Zajęcia fakultatywne na kierunku Filologia polska jako obca pt. Historia i literatura na polsko-niemieckim pograniczu

 

Wykłady ogólnouniwersyteckie dla doktorantów:

2017/18: Przymusowe migracje w XX-wiecznej Europie

2018/19: Polacy w świecie. Zarys dziejów emigracji i pytania o tożsamość

 

Wykłady/ konwersatoria na kierunku Wschodoznawstwo:

Litwa, Łotwa i Estonia w procesach integracji bałtyckiej i europejskiej

Mniejszości narodowe w krajach bałtyckich

Stosunki Polski z państwami bałtyckimi po 1990 roku

Kontakty międzykulturowe w Europie Wschodniej i Azji

 

Seminarium magisterskie

 

W okresie od lutego 2001 roku do czerwca 2003 prowadziłam zajęcia dydaktyczne z dziedziny niemieckiej kultury i literatury w Kolegium Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W wyniku prowadzonych przeze mnie zajęć w Kolegium, pod moim kierownictwem, powstało niemal 20 prac licencjackich.