Visiting professor at the University of Texas
at El Paso (USA)


Czas trwania: 17.01.2016 – 08.05. 2016

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Beata Halicka.

Partnerzy projektu: Department of Political Science at the University of Texas at El Paso, Center for Inter-American and Border Studies in El Paso.

Projekt współfinansowany przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) w kwocie 5 800 EUR i University of Texas at El Paso w kwocie 8657 EUR.

Opis:

Celem projektu było zapoznanie się ze specyfiką amerykańsko-meksykańskiego pogranicza, prac badawczych realizowanych w tym zakresie, a także opracowanie głównych założeń własnego projektu pt. Wędrujące granice / wędrujący ludzie. Zmiany tożsamości narodowej migrantów ze wschodu na zachód Europy i do USA w XX wieku.

Pobyt w El Paso połączony był z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z historii kultury Europy Środkowo-Wschodniej.