Kozaky – Pyrehne


Zapis bibliograficzny:

Beata Halicka, Bogusław Mykietów (Hg./red.): Kozaky – Pyrehne. Polen, Deutsche und Ukrainer auf dem Erinnerungspfad erzwungener Migrationen / Kozaki – Pyrzany. Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Polaków, Niemców i Ukraińców. Wydawnictwo Instytutowe, Skórzyn 2011.

obrazek-kozaky

Dane publikacji:

Format: A4

Okładka: miękka

Wersje językowe: wydanie dwujęzyczne polsko-niemieckie

Wydania: książka

ISBN: 978-83-922273-2-8

Wydanie dwujęzyczne PL-DE
Book in two languages PL-DE


Opis

 

Pyrzany, wieś na Ziemi Lubuskiej, do 1945 roku należała do Brandenburgii Wschodniej. Tutaj niedługo po wojnie dotarła i osiedliła się niemal cała polska ludność galicyjskiej, a więc leżącej wówczas na Kresach Wschodnich, wioski Kozaki. Co łączy te dwie miejscowości? Ludzie, którzy doświadczyli przymusowych migracji: Niemcy – mieszkańcy Pyrzan musieli w wyniku wywołanej przez III Rzeszę wojny uciekać lub zostali wygnani ze swojej małej ojczyzny. Ich miejsce zajęli w większości Polacy wygnani ze wsi Kozaki. W opuszczonych przez nich domach zamieszkali głównie Ukraińcy, przymusowo przesiedleni z okolic Przemyśla oraz ze wschodniej Ukrainy.

Pomysł, by towarzyszyć tym ludziom na ich wspomnieniowych ścieżkach, nawiązać z nimi dialog oraz osobiście odwiedzić wymienione miejsca, legł u podłoża tego projektu, którego rezultaty – będące swoistą polifonią pamięci – prezentujemy w niniejszym tomie. Więcej na temat projektu tutaj.

 


Spis treści

 

Książka dwujęzyczna (w j. polskim i niemieckim)

Beata Halicka, Bogusław Mykietów
Wprowadzenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Beata Halicka
Kozaki i Pyrzany – dwie wioski, liczne narodowości. Przyczynek do
historii migracji przymusowych w Europie XX wieku.. . . . . . . . . . . . 21

Christoph Schütz
Nowomarchijska wieś Pyrzany i jej mieszkańcy do 1945 roku.. . . . . . . . . . 57

Erika Rondo, Philipp Jähnig, Charlotte v. Stromberg, Lisa Haberkern
„Za dziesięć minut won!”. Życie codzienne i doświadczenie wojny
widziane oczami przedwojennych mieszkańców Pyrzan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Paulina Kluczyńska, Aleksandra Nowak
„Trzeba było jechać w nieznane” – wspomnienia Polaków z Kresów
Wschodnich.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Igor Iwaniura, Bogusław Mykietów
Całe życie ciężko pracowałam, a świętować nigdy nie było czasu.
Wspomnienia powojennych mieszkańców Kozaków.. . . . . . . . . 105

Elisabeth Borsdorf
Kościół jako miejsce pamięci.. . . . . . . . . . .. . . . 123

Przypisy.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 136

Bibliografia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Lista osób, z którymi przeprowadzone zostały wywiady... . . . 150

Inhaltverzeichnis

Beata Halicka, Bogusław Mykietów
Einführung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Beata Halicka
Kozaky und Pyrehne – zwei Dörfer, mehrere Nationalitäten. Ein Beitrag
zur Geschichte der Zwangsmigration in Europa des 20. Jh... . . . . . . . . . . 20

Christoph Schütz
Das neumärkische Dorf Pyrehne und seine Bewohner bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.. . . . . . . . . . . 56

Erika Rondo, Philipp Jähnig, Charlotte v. Stromberg, Lisa Haberkern
„In zehn Minuten raus!” Leben und Krieg in Pyrehne in den Augen
seiner Bewohner.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Paulina Kluczyńska, Aleksandra Nowak
„Man musste ins Unbekannte fahren” – Erinnerungen der Bewohner
aus den ehemals polnischen Ostgebieten.. . . . . 88

Igor Iwaniura, Bogusław Mykietów
Mein ganzes Leben habe ich hart gearbeitet, zum Feiern gab es keine Zeit.
Erinnerungen der Bewohner des Dorfes Kozaky der Nachkriegszeit.. . . 104

Elisabeth Borsdorf
Kirche(n) als Gedächtnisort.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Anmerkungen.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Bibliographie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Liste der befragten Zeitzeugen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

 


Recenzje

UNION (61) 04/2012

[język publikacji: DE | dostępność: nieograniczona, cały tekst załączono]
[language: DE | access: unlimited, complete text attached]